مطالب مرتبط:

نخستين اجلاس واليان ولایات مرزي ايران و افغانستان به کار خود پایان داد

شركت كنندگان اين نشست دو روزه توافق نمودند تا سطح همكاري هاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي را افزايش دهند و فيصله هاي اين نشست را بگونه جدي پيگيري نمايند

مطالب اخیر