مطالب مرتبط:

افشای تلفات واقعی عربستان در عملیات دیروز

آپاچی به دلیل شرایط بد جوی سقوط نکرده است بلکه حوثی ها آن را سرنگون کرده اند آنان سه تانک آبرامز سعودی را هم با موشک کورنت منهدم کرده اند

مطالب اخیر