مطالب مرتبط:

افغانستان زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند

استاندار خراسان‌جنوبی گفت یکی از درخواست‌های ما از کشور افغانستان این است که برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این کشور تسهیلاتی برقرار شود البته در حال حاضر نیز امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک وجود دارد

مطالب اخیر