مطالب مرتبط:

غنی: حفظ جان مردم را در اولویت قرار دهید

پس از نشر بیانیه اخیر سازمان ملل متحد در خصوص افزایش تلفات افراد ملکی، ارگ ریاست جمهوری عکس العمل نشان داده اما مواردی را نیز به آن اضافه کرد

مطالب اخیر