مطالب مرتبط:

مهاجم انتحاری در لوگر قبل از رسیدن به هدف از سوی امنیت ملی بازداشت شد

اداره عمومی امنیت ملی کشور از بازداشت یک فرد انتحاری در ولایت لوگر خبر داد

مطالب اخیر