مطالب مرتبط:

خبر ساعت ده، ۰۴ اسد ۱۳۹۵

رییس‌جمهورغنی بزرگ‌ترین مشکل افغانستان را در روابط این کشور با پاکستان می‌داند، نه در روابط با طالبان، شبکۀ القاعده و هراس‌افگنان دیگر

مطالب اخیر