مطالب مرتبط:

بازداشت یک فرد انتحاری در ولایت لوگر

ریاست عمومی امنیت ملی در یک خبرنامه از بازداشت یک فرد انتحاری در ولایت لوگر خبرمی دهد

مطالب اخیر