مطالب مرتبط:

محور: سپنتا: یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یابِ رویداد …

رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی کشور می‌گوید که حکومت باید یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دهمزنگ را همه‌گانی سازد و برنامه‌ریزان این رویداد را بر بنیاد قانون به کیفر برساند

مطالب اخیر