مطالب مرتبط:

در سوء قصد به جان رئیس اداره امور زنان غزنی، یک نفر کشته شد

فرمانده پلیس ولایت غزنی در جنوب افغانستان تایید کرده که رئیس اداره امور زنان از یک سوء قصد جان به سلامت برده اما معاون مستوفی کشته شده است این دو نفر با موتر خودرو از خانه عازم محل کار خود بودند که هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند

مطالب اخیر