مطالب مرتبط:

تغییر نام «دهمزنگ» بی‌احترامی به تاریخ مبارزات مردم افغانستان است

«نور رحمان نورستانی» یک عضو شورای نورستانی‌های مقیم کابل گفت دهمزنگ صدها سال قدمت تاریخی دارد و تغیر نام این میدان بی‌احترامی به تاریخ مبازات مردم افغانستان است

مطالب اخیر