مطالب مرتبط:

حدود سه صد سرباز امریکایی در بهار ۲۰۱۷به هلمند فرستاده می‌شوند 

نیروهای بحری امریکا گفته اند بنابر تقاضای قوماندانی مرکزی امریکا و نیروهای امریکایی در افغانستان، برای حمایت از...

مطالب اخیر