مطالب مرتبط:

از آغاز سال 2016 تاکنون بیش از 1500 کودک افغان کشته و زخمی شدند

دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان در واکنش به گزارش اخیر دفتر نمایندگی سازمان ملل در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان، خواستار محافظت بيشتر از كودكان در کشور است

مطالب اخیر