مطالب مرتبط:

معاون نظامی داعش در افغانستان کشته شد

معاون نظامی سرکرده گروه تروریستی داعش در افغانستان کشته شد

مطالب اخیر