مطالب مرتبط:

نور: با متحدین خود روی مثبت شدن عملکرد حکومت مذاکره می‌کنیم

عطا محمد نور سرپرست بلخ می گوید، برای مثبت شدن عملکرد حکومت وحدت ملی با متحدین خود مشورت می کند که تا دو ساله شدن حکومت، چی تصمیم در برابر آن اتخاذ کنند عطا محمد نور گفته است، بزودی ب

مطالب اخیر