مطالب مرتبط:

اولین نشست مشترک والیان مرزی افغانستان و ایران برگزار شد

پیام آفتاب نخستین نشست مشترک والیان مرزی افغانستان و ایران روز دوشنبه در شهر مشهد آغاز شد

مطالب اخیر