مطالب مرتبط:

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۶، ۳۵ کوک فلسطینی را کشت

در سال ۲۰۱۶، ۳۲ کودک فلسطینی در کرانۀ اشغال‌شدۀ باختری کشته شدند که ۱۹ نفر از آن‌ها ۱۶ تا ۱۷ ساله بودند و ۱۳ نف...

مطالب اخیر