مطالب مرتبط:

قرارداد مطالعه و دیزاین انتقال لین برق ۲۲۰ کیلوولت دوشی – بامیان به شرکت فشنر سپرده شد

مطالعات و دیزاین پروژه های لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت از دوشی الی بامیان همراه با احداث سب استیشن در ولایت بامیان و شبکه توزیعی لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت از شهر غزنی الی شهر شرن و احداث سب استیشن در شهر شرن صورت می‌گیرد

مطالب اخیر