مطالب مرتبط:

غیر نظامیان؛ قربانیان بی دفاع افغانستان

مقاله سازمان ملل متحد گفته است که کشتار غير نظاميان در افغانستان در شش ماه نخست سال به بالاترين سطح خود نسبت به زمان مشابه از سال به بعد رسيده است دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در کابل در گزارش

مطالب اخیر