مطالب مرتبط:

پنج عضو یک خانواده در تخار کشته شدند

پنج عضو یک خانواده در ولسوالی درقد ولایت تخار کشته شدند

مطالب اخیر