مطالب مرتبط:

وزرای دفاعی و امنیتی بجای استعفا گزارش دادند

جلسه ویژه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور در ادامه بحث های جلسه ویژه ۲ اسد شورای امنیت ملی در رابطه به حمله تروریستی در چوک دهمزنگ، در ارگ دایر گردید

مطالب اخیر