مطالب مرتبط:

گروه و انجمن فرهنگی و دانشجویی افغانستانی به وزیر فرهنگ ایران نامه نوشتند

در نامه گروه‌های فرهنگی و دانشجویی مهاجرین افغانستانی به وزیر فرهنگ ایران تأکید شده است که بدخواهان قصد ایجاد تفرقه بین ملت ایران و افغانستان دارند، در حالی که مهاجرین مسلمان افغانستانی خود را از پیکر این ملت جدا نمی‌دانند

مطالب اخیر