مطالب مرتبط:

پزشکان متخصص افغانستان، مهاجران را رایگان ویزیت کردند

انجمن متخصصین طب افغانستان در اقدامی داوطلبانه با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران در اردوگاه سلیمانخانی حضور یافته و به معاینه و ویزیت رایگان مهاجران پرداختند

مطالب اخیر