مطالب مرتبط:

کمک ۱۰۰ میلیون‌دالری ادارۀ توسعه‌یی امریکا به بخش …

ادارۀ توسعه‌یی ایالات متحده امریکا به بخش کشاوری افغانستان ۱۰۰ میلیون دالر کمک می‌کند

مطالب اخیر