مطالب مرتبط:

سادات: برنامۀ صلح جوانان را در اکثر نقاط کشور آغاز کرده‌ایم

معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نقش جوانان را در تأمین صلح مهم می خواند این معینیت برای تأمین صلح در کشور اجتماعات رضاکارانه جوانان را در مناطق مختلف کشور ایجاد کرده اند

مطالب اخیر