مطالب مرتبط:

سپنتا: تجربه کمیسیون سازی در افغانستان نتایجی نداشته است

داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی حکومت پیشین می گوید که تجربه کمیسیون سازی در افغانستان نتایجی نداشته است آقای سپنتا روز دوشنبه در حاشیه نشستی که بمناسبت دهمین سالگرد تأسیس روزنام

مطالب اخیر