مطالب مرتبط:

با حضور مقامات عالی رتبه مراسم فاتحه خوانی شهدای جنبش روشنایی برگزار شد

مراسم فاتحه خوانی شهدای جنبش روشنایی، با حضور هزاران تن از بستگان شهدا، سران جنبش روشنایی، مقامات عالی رتبه دولت، اعضای مجلس نمایندگان و مردم کابل، در مصلی شهید مزاری - کابل برگزار شد

مطالب اخیر