مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی اعتمادنامۀ سفیر غیر مقیم بلجیم را پذیرفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز اعتمادنامۀ فریدریک ورهایدن سفیر غیر مقیم بلجیم برای افغانستان را، پذیرفت

مطالب اخیر