مطالب مرتبط:

محقق کابلی: دولت افغانستان ریشه حرکات ضد بشری را بخشکاند

آیت‌الله قربانعلی محقق کابلی با اشاره به حادثه تروریستی انفجار در کابل که ۳۱۱ کشته و زخمی بر جا گذاشت، گفت دشمنان وحدت و یکپارچگی ملت قهرمان افغانستان باید بدانند که این ملت با مقوله شهادت آشنایی و انسی دیرینه دارد

مطالب اخیر