مطالب مرتبط:

هیئت ریاست جمهوری برای بررسی حمله تروریستی ۲ اسد آغاز به کار کرد

پیام آفتاب محمد اشرف غنی هیئتی را به منظور بررسی حمله تروریستی به هواداران جنبش روشنایی تعیین کرد

مطالب اخیر