مطالب مرتبط:

غنی: می توانم فهرستی از رهبران طالبان در شهر کویته را آماده کنم

رییس جمهور افغانستان در مورد وضاحت حضور سران طالبان در پاکستان می‌گوید می‌تواند آدرس‌های آنان را در شهر کویتۀ پاکستان آماده نماید

مطالب اخیر