مطالب مرتبط:

غنی 500 هزار دالر امریکایی بودجه تشویقی برای شاروالی کندهار اختصاص داد

رییس جمهور محمد اشرف غنی، حدود صد هزار دالر امریکایی را به عنوان بودجه تشویقی برای شاروالی کندهار اختصاص داده است که این بودجه نظر به خواست مردم این ولایت بالای پروژه‌های مهم به مصرف خواهد رسید

مطالب اخیر