مطالب مرتبط:

اتحاديه اروپا خواستار پايان فورى کشتار غير نظاميان افغان است

کابل، ٢٥ جولاى ٢٠١٦: گزارش نيمه اول سال ٢٠١٦ يوناما درمورد تلفات غير نظامى در افغانستان وضعيت خوفناکى را به تصوير مى کشد   براى خواندن متن کامل گزارش، در اينجا کليک نماييد.  

مطالب اخیر