مطالب مرتبط:

پرس و پال: بررسی وضعیت زنان در افغانستان

در این برنامه گرداننده حارث جمال‌زاده وضعیت زنان در افغانستان و برنامه‌های اداره زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان را با فومزل ملامبو مسئول عمومی ادارۀ زنان این سازمان بحث کرده است

مطالب اخیر