مطالب مرتبط:

هیات موظف بررسی حادثه روز شنبه کابل آغاز به کار کرد

ریاست جمهوری کشور اعلام کرد که هیاتی جهت بررسی وقوع حادثه المناک و خونین روز شنبه در منطقه دهمزنگ شهر کابل توظیف گردیده و این هیات بررسی های خود را آغاز کرده است

مطالب اخیر