مطالب مرتبط:

نشست مشترک افغانستان و پاکستان فردا در کابل برگزار می‌شود

نشست میکانیزم نظامی افغانستان و پاکستان از چندین سال به این سوء نوبت‌وار گاهی در کابل گاهی در اسلام‌آباد برگزار می‌شود

مطالب اخیر