مطالب مرتبط:

بازپس‌گیری بزرگترین کارخانه تولید مواد منفجره داعش در لیبی

نیروهای دولت وفاق ملی لیبی بر بزرگترین کارخانه تولید مواد منفجره داعش در شهر سرت تسلط یافتند

مطالب اخیر