مطالب مرتبط:

بررسی نقش قوای خارجی در کنار نیروهای افغان در یک سال گذشته

۲۰۱۶ میلادی پایان یافت در این سال در کنار نیرو های امنیتی افغان، نیرو های خارجی نیز در جنگ نقش ایفا کردند. مامو...

مطالب اخیر