مطالب مرتبط:

پایان یک دهه ماموریت پلیس اتحادیه اروپا برای افغانستان

امروز (شنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶) ماموریت پلیس اتحادیه اروپا برای افغانستان (ایوپول ) پس از یک دهه به پایان رسید. ام...

مطالب اخیر