مطالب مرتبط:

آیا افغانستان در ۲۰۱۶ برای جلب کمک‌های خارجی موفق بوده‌است؟

افغانستان از دیر زمان با اشتراک اش در نشست های بین المللی همواره تلاش ورزیده تا مشکلات داخلی، چالش های منطقه یی...

مطالب اخیر