مطالب مرتبط:

2017 سالی مهم برای افغانستان

سر مقاله: افغانستان وارد سال جديد ميلادي شد، سالي که براي افغانستان سرنوشت ساز است. سال گذشته براي افغانستان سا...

مطالب اخیر