مطالب مرتبط:

رسولی: دوسیه‌های سه مقام پیشین وزارت داخله تحت بررسی قرار دارد

لوی څارنوالی افغانستان می گوید دوسیه های مربوط به فساد اداری سه معین پیشین وزارت داخله هنوز هم تحت بررسی قرار د...

مطالب اخیر