مطالب مرتبط:

روس ها با داعش هراسی مرزهای خود را حفظ می کنند

روس ها در صدد این هستند که با ایجاد داعش هراسی در منطقه، بتوانند نفوذ گذشته خود را دوباره در کشورهای آسیای میان...

مطالب اخیر