مطالب مرتبط:

کار اندک و مصرف زیاد شورای عالی صلح

صلح، آرمانی است که افغان‎ها برای رسیدن به این آرمان، سال‎ها است كه انتظار می‎كشند دولت برای رسیدن مردم به این آرمان، در سال خورشیدی، نهادی را زیر نام شورای عالی صلح با عضوبه شمول زن تأسیس کرد این شورا مامور شده بود تا زمینه صلح و مذاکره میان دولت و مخالفان مسلح آن را فراهم و به این ترتیب صلح پایدار در کشور را به ارمغان آورد اما اکنون، با گذشت بیش از سال از فعالیت این شورا، شماری از آگاهان و فعالان مدنی در غرب کشور، از عدم مؤثریت این شورا در آوردن صلح در کشور انتقاد نموده و اعطای امتیازهای زیاد به اعضای این شورا را غیرعادلانه می‎دانند

مطالب اخیر