مطالب مرتبط:

یک کارمند رسانه محلی در ولایت فراه از سوی پولیس لت وکوب شد

یک کارمند رسانه محلی در ولایت فراه از سوی ماموران پولیس مورد لت و کوب قرار گرفت.

مطالب اخیر