مطالب مرتبط:

اشرف غني در كجاي خيانت است؟

وقتي اسنادي محرمانه و معتبر از واگذاري ولسوالي ها و تجهيزات نظامي آن هم از سوي سران ارتش ملي در هلمند صورت مي گ...

مطالب اخیر