مطالب مرتبط:

جنگ سوریه؛ برنده و بازنده مشخص شد

ترکیه دیگر چاره ای جز همکاری با محور روسیه و ایران برای آینده سوریه نداشت و این تنها انتخاب این کشور برای بازگش...

مطالب اخیر