مطالب مرتبط:

استقبال طالبان و خشم وزارت خارجه از نشست سه جانبه مسکو

گروه طالبان از تصمیم نشست سه جانبه مسکو مبنی بر حذف نام رهبراÙ...

مطالب اخیر