مطالب مرتبط:

لت و کوب یک خبرنگار از سوی پلیس ولایت فراه

به پلیس کارت هویت و کارت اسلحه‌ام را نشان دادم، باز هم موترم را بازرسی نمودند ، به مجردی که گفتم کمی عجله کنید ...

مطالب اخیر