مطالب مرتبط:

قابل توجه وزارت صحت عامه!

يكي از وظايف شما نظارت و كنترل شفاخانه هاي شخصي مي باشد. لطفا يكبار به شفاخانه اميري طبي كمپلكس سر بزنيد و دين ...

مطالب اخیر