مطالب مرتبط:

تیتر روزنامه های افغانستان، شنبه 11 جدی 95

**اطلاعات روز: کابل دودآلود؛ شش میلیون نفر در حسرت هوای پاک استقبال طالبان از نشست سه جانبه مسکو و خارج شدن نام...

مطالب اخیر